Irland Ballycastle og Glenarm

9/5 19 Vi sejlede tidligt fra Port Ellen, så vi ville undgå for store
strømproblemer, vi ville sejle til Ballycastle i Nord Irland ca. 25 sømil.
Vi havde en halvvind og det blæste omkring 10m/s, så vi satte andet reb.
Det var en noget urolig sø. Der gik ikke lang tid før vinden faldt, så vi
rebede ud igen; men så snart det var gjort, øgedes vinden igen. Vi prøvede
uden reb, og det gav en mere rolig sejllads, da vi kom bedre gennem
bølgerne. Vi havde god fart på skibet med en god vind og medstrøm, så vi
sejlede de 25 sømil på ca. 3 ½ time med en gennemsnits fart på 8 knob, det
synes vi er meget godt for vores skib. Vi kom tidligere en planlagt; men
havde ikke problemer med racers, der ellers skulle være et problem udfor øen
Rathlin, der ligger ca. 5 sømil fra Ballycastle. I havnen var der
fuldstændig læ, og ikke problemer med plads, der stod straks en og tog imod
fortøjningerne. Vi gik på havnekontoret, der også fungerer som turist
kontor, og blev godt modtaget af damen på turist kontoret, der gav os de
informationer, vi havde brug for. Vi gik derefter op i byen for at handle
ind, det er en lidt større by, med utrolig meget trafik, der var et godt
stort supermarked Coop. Da vi kom tilbage mødte vi havne fogeden, der staks
gav håndtryk, og gav os oplysninger, om alt vi kunne se i området. Vi
prøvede at fortælle ham vores båd var 11 meter; men han synes kun, vi skulle
sige den var 10; måske fordi det var lettere for ham at regne havneprisen ud
J.

Sidst på eftermiddagen gik vi en lang tur langs stranden lige ved siden af
havnen, dejligt at gå på en rigtig strand med fint sand igen. Vi havde fint
solskins vejr; men kunne hele tiden se nogle truende skyer ind over land, vi
nåede lige tilbage til båden inden det begyndte at regne.

10/5 19 Vi havde ikke helt besluttet os for, om vi ville blive en dag mere;
men efter at have set vejrudsigten, regnet på tidevandet, besluttede vi os
til at sejle til Glenarm ca. 20 sømil. Der skulle ikke være så meget vind,
og vi ville hele tiden have strømmen med os. Lige inden vi sejlede, snakkede
vi med en anden sejler, der fortalte de havde fulgt os på AIS`en, og vidste
vi kom fra Port Ellen, så der bliver holdt øje med en, måske fordi vi er den
eneste danske båd.

I starten var det kun let vind; men den blev kraftigere og lå fra 7-10m/s
lige imod, så vejrudsigten passede ikke helt. Heldigvis havde vi strømmen
med os, og kom op at sejle 8 knob på noget af turen. Det var en noget urolig
sø med strømmen og vinden imod hinanden. Det er en flot kyststrækning, vi
sejlede forbi, i starten med nogle meget flotte klippeformationer, og ellers
klippekyst med udsigt til grønne marker, og bugte hvor man kunne se en by i
bunden. Vi var fremme ved 13.00 tiden, der var igen helt læ i havnen, og
havnefogeden stod straks og tog imod os. Det er en rigtig hyggelig lille
havn med flot udsigt udover landet. Efter frokost gik vi en tur op på det
højeste sted, vi kunne se, der var en stigning på 19 %. Der var en rigtig
flot udsigt, da vi kom op. Byen virker lidt trist, der så ud til at være
mange lukkede butikker. Der er et slot lige ved havnen, helt omkranset af
træer et ”Torneroseslot” (se billede) og en have man kunne komme ind at se;
men den var lukket, da vi kom frem.