Porto Santo

16/9 19 En bade slappe af dag, og så hjalp vi lige en nordmand med at få sin
båd i vandet. Der kan være meget uroligt, der hvor traveliften sætter bådene
i vandet, så derfor ville han godt have nogen stående parat til at holde
båden. Det gik uden problemer. Vi fik snakket en del med vores nye nabo, en
dame fra Tyskland, der sejler alene, samt båden overfor, en tysk båd, hvor
han kommer fra Tyskland og hun kommer fra Irland, båden er købt i Nykøbing
Falster. Efterhånden hilser vi og snakker med alle på broen, hvor der ligger
ca. 24 både, der er nogle, der har ligget her længe, og så er der hele tiden
nogle der sejler, og nye der kommer.

17/9 19 Om formiddagen gik vi en vandretur rundt om den østlige spids på
øen. En rigtig flot tur, hvor vi kom igennem en tunnel om på den anden side
af bjerget. Vores første nabo var sejlet, og vi fandt ud af, hans båd havde
gjort vores fendere grønne, og derved også bagbord side grøn, hvor de har
kørt frem og tilbage. Vi flyttede båden over på bagbord flyde bro, så vi
kunne ordne siden fra den, det var ikke bare lige at få af. Så skulle vi
også lige over at se, om William havde fået, det han skal bruge til at få
sin båd gjort sejlklar, det var ikke kommet endnu; men skulle være på vej.
Han får gaster herned d.1/10, så han er ved at have lidt travlt.